ក្រុមហ៊ុន江苏双阳医疗器械有爱游戏手机版下载限公司,有限公司ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០១ដែលមានផ្ទៃក្រឡា១៨,០០០ម២រួមទាំងផ្ទៃដីជាង១៥,០០០ម២។ដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនឈានដល់២០លានយន់។ក្នុងនាមជាសហគ្រាសជាតិដែលឧទ្ទិសដល់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ការផលិតការលក់និងសេវាកម្មនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សយើងទទួលបានប៉ាតង់ជាតិជាច្រើន។

អានបន្ថែម
Baidu