Цзянсу Шуаньян Медициналық Аспаптар Лтд。2001жылықұрылған,18000 2маумақты,оныңауданы15000м2 -денасады。Оныңтіркелгенкапиталы20миллионюаньғажетеді。ҒЗТКЖ,ортопедиялықимпланттардыөндіру,сатужәнеқызметкөрсетугеарналғанұлттықкәсіпорынретіндебізбірнешеұлттықпатенттералдық。

арықарайоқу
Baidu